Maikuus toimus Viinis Euroopa Valitsussuhete Assotsiatsiooni (The Public Affairs Community of Europe) viies aastakonverents, kus osalesid ka META partnerid Andreas Kaju ja Ott Lumi.

Seekordse kohtumise teemadeks olid valitsussuhete läbipaistvus ning regulatsioon. Arutlusele tulid ebaproportsionaalne kriitika valitsussuhete kui tegevusvaldkonna osas ning kaasaegse ja avatud demokraatia töötamise põhimõtted. Lisaks leiti, et Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid lähtuma Euroopa ühtsest läbipaistvusregistrist riiklikul tasemel valitsussuhete reguleerimisel ning edendama tasakaalukaid suuniseid riiklikeks regulatsioonideks ja hea tava järgimiseks.

Assotsiatsiooni eesmärk on pakkuda valitsussuhete teemalisi avalikke arutelusid. Selgeid ja õiglasi reegleid järgides peaks tegevusvaldkond garanteerima huvigruppide ja ühiskonna üldise demokraatliku osalemise otsuste vastuvõtmisel.

Valitsussuhted on Euroopas riiklikul ja regionaalsel tasandil olev professionaalne teenus, mis on vajalik poliitiliste otsuste tegemise protsessi juures.

Euroopa Valitsussuhete Assotsiatsioon on Euroopa ainus võrgustik, mis võimaldab püsivat suhtlust professionaalsete valitsussuhete ühingute vahel. Assotsiatsiooni mõte on pakkude tuge Euroopa professionaalidele, et soodustada läbipaistvamat raamistikku, kus kõiki valitsussuhete nõustajaid koheldakse võrdselt. Eelnevad konverentsid on peetud Roomas (2011), Madridis (2012), Pariisis (2013) ja Berliinis (2014).